İngilizce Üzerine

          İngilizce (İngilizce: English), Batı Cermen dillerine ait, İngiltere kökenli bir dildir. Amerika Birleşik Devletleri, Anglofon Karayipler, Avustralya, Birleşik Krallık, İrlanda Cumhuriyeti, Kanada ve Yeni Zelanda'da yaşayanların çoğunun anadilidir. İkinci dil ve resmî dil olarak dünya genelinde, özellikle İngiliz Milletler Topluluğu ülkeleri ve çok sayıda uluslararası örgüt tarafından kullanılmaktadır.

          Modern İngilizce, anadili farklı olan insanların konuştuğu ilk "küresel ortak dil" ya da lingua franca olarak tanımlanmaktadır. İngilizce iletişim, bilim, ticaret, havacılık, eğlence, radyo ve diplomasi alanlarında egemen uluslararası yardımcı dildir. Dilin Britanya Adaları'ndan öteye yayılmasında Britanya İmparatorluğu'nun büyük payı vardır. Amerika Birleşik Devletleri'nin II. Dünya Savaşı sonrasında artan ekonomik ve kültürel etkisi, İngilizcenin benimsenmesini önemli şekilde hızlandırmıştır.

Bazı alanlarda ve mesleklerde yeterli düzeyde İngilizce bilinmesi gerekir. Bundan dolayı bir milyarı aşkın kişi en az basit seviyede İngilizce konuşabilmektedir.

İngilizce'nin Tarihi

          Roma İmparatorluğu döneminde Britanya adalarına gönderilen rahipler, buraya Kitabı Mukaddes'in başlıca cevirilerinden birinin dili olan Latince'yi getirmiş ve uzun yıllar Latince'nin etkisi baş göstermiştir. Daha sonra Kuzey'den gelen Norman istilaları ile "Normanca" denilen dil ile karışmıştır. Yönetici sınıf bu dili konuşurken köylü sınıfı olarak kabul edilen halk "Old English" yani Eski İngilizce'yi konuşmaktaydı. 1066'da Hastings Savaşı 'yla William the Conqueror (Fatih William) adaları ele geçirirek uzun yıllar boyunca Normancanın yerleşmesine sebep olmuştur. Normanların İngiltere'yi fethi, aynı zamanda İngiltere'nin son fethidir.

          İngilizce, Çince ve İspanyolca'dan sonra ilk resmi dil olarak dünyanın en çok konuşulan üçüncü dilidir.

Coğrafi Dağılımı

          Dünyada resmi dil olarak en çok kullanılan 3. dil olmasına rağmen, dünyada en çok kullanılan dildir. Dünyada İngilizce iletişim dili olarak kabul edilir. Bu yüzden 1 milyarı aşkın kişi en basit seviyede de olsa İngilizce bilmektedir. Bu yüzden İngilizce dünyanın en çok bilinen dilidir.

Kaynak: http://www.euins.com/index.php?option=com_content&;;view=article&id=48:ngilizce&catid=34:hizmetlerimiz&Itemid=53

İngilizce Kelimeler hakkında bilgi

İngilizce kelime yazım niçin zordur ?

          İngilizce kelimelerin yazım biçimi ile kelimelerin okunuş biçiminin incelenmesinde mantıksal bir kalıbın bulunmadığı görülmektedir. İngilizce'de yazılışların belli bir kurala bağlı olmamasının nedeni, birçok başka dillerin karışımında meydana gelmiş olmasıdır. Bir dilin nasıl oluştuğunu ve nerelerden geldiğini araştıran bilim dalına "Etimoloji" denir.

İngilizce kelimeler nasıl oluşmuştur?

          Tarihte Britanya adalarında çok çeşitli toplumlar yaşadılar. Bu toplumların her biri İngilizce diline kendi sözcüklerini kattılar.
Daha sonra, Britanya adalarının, İskandinavya ile olan ilişkileri nedeniyle İngilizce diline İskandinav sözcüklerinin girmesi ve Normanlar'la olan bağlantılarla da Fransızca sözcüklerin kullanılması başladı. Eski Bretonlar "Seltik" denen bir dil konuşuyorlardı. Ardından Britanya, Romalılar tarafından istila edildi ve bunlar, bugün kullanılan Roma alfabesini de beraberlerlerinde getirdiler. Romalıların gücü çöktüğünde, Britanya, Jütlerin, Saksonların ve İngilizlerin egemenliğine geçti. Sonuçta tüm bu dilleri karışarak İngilizce dilin gerçek temeli olan Anglo Sakson dilini oluşturdu. Ayrıca İngilizler iki yüzyıl Hindistan ile çok yakın ilişkiler içinde oldular, böylece birçok hintçe sözcük de İngilizce dili içine girdi. Bütün bu karışımların sonucu olarak, 20.Yüzyılda dünyada en çok kullanılan dil olan, bugünkü İngilizce dili oluştu. 

          Gördüğümüz gibi İngilizce dilin belli bir imla kuralının olmamasının nedeni, böyle birçok farklı kurala bağlı dilin bir araya gelerek bugünkü İngilizce dilinin oluşturmasındandır.

Kaynak: http://www.limasollunaci.com/ingilizce-kelimeler.htm

Print Email